ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Οι Ωφελούμενοι/ες της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» είναι νέοι επιστήµονες άνδρες και γυναίκες κυρίως µηχανικοί, δικηγόροι και οδοντίατροι που δεν έχουν ξεκινήσει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή την έχουν ξεκινήσει πρόσφατα